Beboerdemokratiet

Beboerdemokratiet

Måløv Park har en mangeårig tradition for et stærkt, aktivt og levende beboerdemokrati hvor alle væsentlige spørgsmål og beslutninger er blevet truffet efter fremlæggelse og debat på beboermøder varslet og åbne for alle. Ofte er fremlæggelserne i deres indhold blevet til efter længere tids forberedelse og diskussion i udvalg bestående af bestyrelsesmedlemmer og andre engagerede beboere.
At beboerdemokratiet i realiteternes verden ikke er modsætningsfrit og uden gnidninger kommer vel næppe som en overraskelse for nogen. Det har altid været en stærkt følt forpligtelse for afdelingsbestyrelsen at gennemføre en demokratisk beslutningsprocedure på alle væsentlige områder, som angår vilkårene for at bo i Måløv Park.
Gennem årene har der været et svingende engagement såvel hvad angår antallet af deltagere, som den ildhu hvormed deltagelse har fundet sted i den demokratiske proces, men det er kun naturligt når alt ikke er lige meget, men noget føles vigtigere end andet. På den anden side må du gøre dig klart at en generelt svag deltagelse med få fremmødte til besluttende og debatterende møder, gør den demokratiske proces sårbar overfor særinteresser som ikke tjener fællesskabet eller Måløv Park som helhed.

 

 

Afdelingsmødet og afdelingsdemokratiet

Det årlige ordinære afdelingsmøde er den formelle ramme for det lokale beboerdemokrati. Her tages der stilling til afdelingsbestyrelsens beretning og budgettet for det kommende år. Desuden træffes der beslutninger om de forslag beboere har indgivet til afdelingsmødets behandling, og endelig vælger man medlemmer til afdelingsbestyrelsen. Ved afstemninger har hver husstand to stemmer uanset antallet af fremmødte fra husstanden.
Der kan derudover afholdes ekstraordinære afdelingsmøder når afdelingsbestyrelsen finder det hensigtsmæssigt at forelægge et spørgsmål for beboerne. Ligeledes kan afdelingsbestyrelsen lægge beslutninger ud til urafstemning i bebyggelsen.

 

Afdelingsdemokratiet kan dog også have en mindre formel karakter. Der kan indkaldes til møder som først og fremmest har en orienterende eller debatskabende karakter, og der kan nedsættes grupper til at arbejde med særlige opgaver.

 

Kontakt bestyrelsen

Du kan kontakte bestyrelsen ved at skrive til følgende mail: mp@maaloevpark.dk

 

 

Hjemmesiden bruger cookies

Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse og optimere hjemmesiden. Du kan altid slette cookies under dine indstillinger. Læs persondata- og cookiepolitik her.