Afdelingsbestyrelsen

Afdelingsbestyrelsen i Måløv Park består af formand, 6 medlemmer og 2 suppleanter. De vælges på det årlige afdelingsmøde efter følgende retningslinjer: Formanden vælges særskilt for 2 år.
De resterende 6 medlemmer vælges for 2 år ad gangen således at der er 3 på valg hvert år. Suppleanterne er på valg hvert år.
Hvis et medlem af afdelingsbestyrelsen udtræder, indtræder førstesuppleanten i dennes sted, men er dog på valg på førstkommende afdelingsmøde uanset om det udtrådte medlem kun sad på det første år af sin toårige valgperiode.

 

Det er afdelingsbestyrelsens opgave at forholde sig til de overordnede forhold og problemer i den daglige drift herunder at deltage i budgetlægningen for afdelingen og at tage beslutning om de vedligeholdelsesarbejder og forbedringer der skal ske i afdelingen.

 

 

 

 

Henrik Thorenfeldt

Formand

Henriette Helbrandt

Bestyrelsesmedlem

Jesper Nilsson

Bestyrelsesmedlem

Flemming Christensen

Bestyrelsesmedlem

Joan Lund Jensen

Bestyrelsesmedlem

Frank Vinding

Bestyrelsesmedlem

Henrik Bolberg

Bestyrelsesmedlem

Michael Bjørn Pedersen

Suppleant

Lærke Dinesen Elsgart

Suppleant

Organisationsbestyrelsen 3B

Organisationsbestyrelsen i 3B

Hjemmesiden bruger cookies

Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse og optimere hjemmesiden. Du kan altid slette cookies under dine indstillinger. Læs persondata- og cookiepolitik her.